Genel Kurul 2012

Genel Kurul 2012

2012 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
İndir
Genel Kurul'a Katılım Prosedürü ve Vekaletname
İndir
2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
İndir
2012 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
İndir
2012 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi
İndir
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 2012
İndir
Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı ( Gerekçesiz - Onaylı )
İndir
Ana Sözleşme Tadil Metni (Gerekçeli)
İndir
Hazır Bulunanlar Listesi
İndir
2012 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İndir
İç Yönerge
İndir
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri