Başkan'ın Mesajı

Başkan'ın Mesajı

Değerli eczacılarımız, Selçuk Ecza Deposu Ailesi'nin değerli bireyleri ve sektör paydaşlarımız, dostlarımız, halkımız;

2015 yılı içinde kurucumuz Sayın Ahmet Keleşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Yönetim kadrosu olarak, O'nun bizlere emanetini, yine O'nun bize miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda devam ettirmek için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Türkiye ilaç dağıtım sektörünün lideri ve yeniliklerin öncüsü Selçuk Ecza Deposu, gelecek yıllarda da "güven, denge, istikrar" ilkeleri doğrultusunda, Türk halkına, ilaç sektörüne ve eczacılarımıza en yüksek standartlarda hizmet sunma gayesinden vazgeçmeyecektir.

Bildiğiniz üzere, ülkemiz ilaç sektörü, bir süredir hakettiği büyüme performansından uzak ve çoğalan sorunları olan bir sektör durumundaydı. 2015 yılında kamu otoritesi, sektörümüz üzerinde mevcut sorunların azaltılması yönünde çok önemli adımlar attı.  İlaç fiyatlamasında kullanılan Avro kuruna ilişkin getirilen yeni düzenleme ile sektörün bir miktar daha önünü görebilmesine olanak sağlanmış oldu. 2016 yılı başında yapılan diğer bazı düzenlemeler ile desteklenen sektörün, daha da gelişmesi için atılması gerekli adımların henüz tamamlanmadığı kanısındayız.

Grubumuz açısından ise 2015 yılı, büyümede istikrarın yakalandığı bir yıl olmuştur. Grubumuzun 12 aylık konsolide net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 artarak 7.480 milyon TL, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla grubumuzun aktif büyüklüğü 3.858 milyon TL, özsermayesi ise 1.710 milyon TL'dir.

IMS verilerine göre 2015 yılı kutu ve TL pazar payımız yaklaşık %40 olmuştur. Bu veriler Grubumuzun sektör lideri konumunu koruduğu ve hatta ileriye taşıdığının önemli bir göstergesidir. Bu konumun, Grubumuzun güçlü finansal yapısı, çalışanlarımızın ve yönetim kadromuzun özverili çalışmaları ve nesilden nesile taşınan tecrübe ve birikimi ile birlikte, Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun bizlere mirası olan "güven, denge, istikrar" ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerimize devam edişimizin bir sonucu olduğunu belirtmek isteriz. Bu itibarla, önümüzdeki yıllarda Grubumuzun başarılarının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Başta merhum Ahmet Keleşoğlu olmak üzere, bizleri, "Türkiye'nin Sağlık Deposu" yapan ve başarılarla dolu yıllara katkıda bulunan Selçuk ve As Ecza Deposu çalışanlarına, tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza, eczacılarımıza ve desteklerini bizden esirgemeyen hissedarlarımıza içten teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

M. Sonay Gürgen

Selçuk ve As Ecza Depoları

Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri