Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

M. Sonay GÜRGEN

Yönetim Kurulu Başkanı

1956 yılında Konya'da doğan M. Sonay Gürgen, lise öğrenimini Konya Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden almıştır. Çalışma hayatına 1977 yılında Selçuk Ecza Deposu İstanbul Şubesi’nde başlayan Gürgen, 1977-1982 yılları arasında sipariş hazırlama, muhasebe, satış ve satın alma departmanlarında çalışmıştır. 1982-1995 yılları arasında ise Selçuk Ecza Deposu İstanbul Şubesi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gürgen, 1995 yılından itibaren de Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Gürgen, halen Selçuk Ecza Deposu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu'nda üstlendiği bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş.’de ve bu ana ortaklık bünyesindeki grup şirketlerinden As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş., Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Gürgen, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

 

Mehmet YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1956 yılında Konya'da doğan Mehmet Yılmaz, lise öğrenimini Konya Karatay Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Konya Eğitim Enstitüsü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1972 yılında Selçuk Ecza Deposu'nda başlayan Yılmaz, 1972-1998 yılları arasında sırasıyla Sipariş Hazırlama Bölümü, Sipariş Alma Bölümü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Yılmaz, halen Selçuk Ecza Deposu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu'nda yürüttüğü bu görevlerine ek olarak Yılmaz, aynı zamanda Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

 

 

İ. Haluk ÖĞÜTÇÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Konya'da doğan İbrahim Haluk Öğütçü, lise öğrenimini Konya Ticaret Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına Selçuk Ecza Deposu'nda 1972 yılında muhasebe memuru olarak başlayan Öğütçü, sırasıyla 1977 yılında Adana Muhasebe Müdürlüğü'ne, 1979 yılında Şube Müdürlüğü'ne, 1998 yılında ise Bölge Koordinatörlüğü'ne yükselmiştir. 2003 yılında halihazırda yürütmekte olduğu Selçuk Ecza Deposu Genel Müdür Yardımcılığı’na ve 2005 yılında da Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Öğütçü ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

 

Ali AKCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde doğan Ali Akcan, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1969 yılında Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.'de başlayan Akcan 1975 yılına kadar burada çalıştıktan sonra, 1975-1987 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. mali işler ekibinde ve 1987-1996 yılları arasında Diler Holding A.Ş.'de yine mali işler ekibinde yönetici olarak görev yapmıştır. 1996 yılından beri Selçuk Ecza Deposu'nda önce Muhasebe Müdürü daha sonra ise Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Akcan, halihazırda bu görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmektedir. Akcan, yürütmekte olduğu bu görevlerinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve bu ana ortaklık bünyesindeki grup şirketlerinden Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.’de Mali Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Akcan ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Genel Saymanıdır.

 

Mustafa KELEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılı Karaman-Ermenek doğumlu olan Mustafa Keleş, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, iş hayatına makina ve kimya alanında başlamıştır. 1988 yılında Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'de bilgi işlem departmanı kuruluşunda görev almış, bir süre sonra As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.’nin Muhasebe Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür. 1999-2000 yıllarında aynı şirkette şube müdürü olarak görev yapmış, 2001 yılı başında Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürlüğü’nde Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinin bilgi işlem merkezini oluşturmak üzere Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve getirilmiştir. Selçuk Ecza Deposu'nda halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Keleş ayrıca Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş.’de Bilgi İşlem Müdürü ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

H. Kurtuluş KARPUZCU

Yönetim Kurulu Üyesi

1954 yılında Konya'da doğan Hulusu Kurtuluş Karpuzcu, Konya Maarif Koleji mezunudur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olarak çalışma hayatına Nazım Ecza Deposu ve Nazım Pazarlama şirketlerinde yönetici olarak devam etmiştir. 1993 yılında Selçuk Ecza Deposu'nda ithal ilaçlar bölümünde göreve başlamıştır. Selçuk Ecza Deposu'nda halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Karpuzcu bu görevinin yanı sıra Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerinden Mamsel İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuk Ecza Holding A.Ş.’de İstatistik ve Planlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. Karpuzcu ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Kudret FİKİRLİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kudret Fikirli 1951 yılında Konya Çumra’da doğmuştur. 1978 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur.

1975 yılında Konya’da Mali Müşavir olarak meslek hayatına başlamış, mesleğini 1986 yılından itibaren İstanbul’da devam ettirmiştir. 1989 yılında 3568 Sayılı Meslek Yasası yürürlüğe girdikten sonra Yeminli Mali Müşavir olmuştur. 

Fikirli 1990 yılından 2002 yılına kadar Arthur Andersen’in bünyesindeki Erdikler Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak mesleğini icra etmiştir. 2002 yılından 2011 yılına kadar, daha sonrasında unvanı Destek Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. olarak değiştirilen şirketin ortağı olarak mesleğini sürdürmüştür. 2012 yılından itibaren de Fikirli Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nin sahibi olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca 2002 yılından itibaren Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak da bağımsız denetim hizmeti vermektedir. 2004 yılından itibaren denetçidir.

 

Muzaffer POLAT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Polat 1956 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğmuştur. 1974 yılında toptan gıda ve kömür sektöründe ticari hayatına başlamıştır.

Polat, 1979 yılında Ermenek’te kömür ticareti ve maden işletmeciliğine başlamış, şirket merkezini daha sonra Konya’ya taşımıştır. Devam eden yıllarda İzmir Kınık, Amasya Suluova, Balıkesir Kepsut ve Edirne Uzunköprü’de olmak üzere 4 adet kömür madeni işletmesi kurmuştur.

2014 yılında Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’nin dernek başkanı olarak kurulmasında önemli rol oynamıştır ve hali hazırda dernek başkanlığı görevini yürütmektedir.

Polat, 1996 yılında çuval üretimi alanında faaliyet gösteren Dempo Gıda Ambalaj A.Ş.’yi, 1998 yılında mermer işleme alanında faaliyet gösteren Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’yi, 2015 yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’yi ve 2015 yılında gıda sektöründe faaliyet gösteren Pols Erm Tarım A.Ş.’yi kurmuştur. Gerek kendi şirketler grubuna ait olan gerekse ortaklık ve yönetim kurullarında görev aldığı şirketlerde yaklaşık 4.500 kişi istihdam edilmektedir.

Ticari çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılında Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluğu görevini üstlenmiş ve halen devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Polat, Ermenek’te 21 derslik okul ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni finanse ederek inşaatını tamamlamış ve işletmesini idareye devretmiştir.

 

Veysi Cengiz BALÇIK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Veysi Cengiz Balçık 1963 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kısa süre kamu ve daha sonrasında özel sektörde çalışan Balçık, 1981 yılından beri tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren Hilmi Balçık ile ortak faaliyetleri neticesinde sağlık sektöründe faaliyet göstermek adına 1993 yılında Yüce Tıbbi Gereçler A.Ş. (Şirket) unvanlı şirketi kurmuştur.

Şirket tarafından 1998 yılında ilk sanayi tesisi Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m2’lik bir alanda, 2013 yılında da diğer sanayi tesisi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin m2’lik bir alanda kurulmuştur. Tesislerin faaliyetleri kapsamında Urfa’da sağlık ilk yardım malzemeleri (cerrahide kullanılan spanç kompres ve sterizasyon ürünleri), Çerkezköy’de vücutta eriyen ve erimeyen cerrahi dikiş (sütur) ürünleri ve plastik tıbbi malzeme üretimi yapılmaktadır. Şirket kamunun, özel sektörün ve T.C. Mili Savunma Bakanlığı’nın onaylı tedarikçisi olup, birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Balçık, hali hazırda, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Sağlık İşadamları Derneği (MASSİAD) Denetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği Komite Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri