Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri ve üyeleri aşağıda yer almaktadır.

 

Denetimden sorumlu komite

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız) 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)

Hulusi Kurtuluş KARPUZCU (Üye-İcracı olmayan)

İlker Mahmut KALIN (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi) 

 

Aday Gösterme Komitesi

Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)

Mehmet YILMAZ (Üye-İcracı)

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız) 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye-İcracı)

Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız) 

 

Ücret Komitesi

Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)

Ali AKCAN (Üye-İcracı)

Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)

 

Komitelerin çalışma esasları için tıklayınız.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri