Neden Selçuk Ecza Deposu?

Neden Selçuk Ecza Deposu?

Selçuk Ecza Deposu 62 yılı aşkın bir süredir, ilaç dağıtımı alanında, sektörün en güvenilir ve saygın kurumlarından biri olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 1990’ların ve 2000’lerin dinamik büyüme ortamını iyi değerlendiren Şirketimiz son durum itibariyle %42’lik Pazar payı ile Pazar lideri konumuna gelmiştir. Mevcut durum itibariyle 110’un üzerinde lokasyonda , 6400 kişiye yakın personel mevcudu ve 2500 araca yakın filosu ile yurdun her köşesindeki 23000 eczanemize hizmet sunmaktadır. Nüfus dinamikleri ve iyi düzenlenmiş altyapısı ile Türk ilaç sektörü 300’ün üzerinde tedarikçinin, 25 civarında ekonomik büyüklüğü anlamlı dağıtıcının ve 26000 eczanenin faaliyet gösterdiği, büyüme optansiyeli çok yüksek bir sektördür. Selçuk Ecza olarak, yalnız kar odaklı bir faaliyet yerine, bir ülkenin sağlık sektöründeki hizmet kalitesinin o toplumun güçlü olmasındaki en önemli etmenlerden biri olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz. Bu nedenle gerek operasyonel gerekse finansal yapımızın gücünü korumak birinci önceliğimizdir. Şirketimizin tecrübeli ve konusunda uzman yönetim kadrosu, Pazar payının ötesinde Şirketimizin lider konumunu perçinlemek üzere, sektörümüzün uzun dönem sağlam ve büyüyen bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere gerekli stratejileri geliştirmekte ve tüm paydaşlarımızla uygulamaya geçirmektedir. Amacımız güven, denge ve istikrar olarak belirlediğimiz Şirket mottomuzdan ödün vermeden, ülkemiz ilaç pazarının büyümesine ve gelişimine katkı sağlamak ve bizden sonraki nesillere bu önemli görevi devretmektir.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri