Rakamlarla Selçuk Ecza

Haberler

  • 06-04-2023
    2022 Mali̇ Yılı Genel Kurulu 06.04.2023 Tari̇hi̇nde Yapılmıştır. devamı
  • 06-03-2023
    Selçuk Ecza Deposu Ti̇caret Ve Sanayi̇ A.ş. 2022 Mali̇ Yılı Olağan Genel Kurul D.. devamı
  • 05-01-2023
    29.12.2022 Tari̇hi̇nde Onaylanmış İhraç Belgesi̇ Ve Eki̇ devamı

Rakamlarla Selçuk Ecza

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. sağlık sektörü gibi çok önemli bir alanda, yıllarca başarıyla hizmet vererek ulaştığı bu günkü konumunda, sektörde kendisine duyulan güvenin ve kazandığı başarırın haklı gururunu yaşamaktadır. Üstlendiği sorumluluğun bilinciyle Ecza Depoculuğu'nu çağın koşullarına uygun şekilde ileriye götürerek, işinin her aşamasında, en iyiyi ve kaliteyi yakalamak kararlılığı, ilk günkü heyecanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Küçük yerel bir ecza deposundan bugün 27 şubesi, 80 bölge deposu, 5000'e yakın çalışanı ile ülkemizin her bölgesindeki yaklaşık 20.000 eczaneye hizmet götürebilen, ulusal pazara tamamen yayılmış olan Selçuk Ecza Deposu A.Ş; dünya istatistiklerinde ortalama şirket ömrü 25 yıl olmasına rağmen başarıyla 52 yıla ulaşmış ve Türkiye'de en yüksek güvenirliğe sahip şirketlerden biri haline gelmiştir.

Son 52 yılda, ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin ilaç sektörüne yansımalarının doğurduğu sorunlar, istikrarsız ve disipline edilmemiş pazar koşulları, ancak özverili ve disiplinli bir çalışmayla aşılabildi. Selçuk Ecza Deposu, bu çalkantılı dönemlerde bile en akılcı çözümleri üreterek sektörün güvenini kazanmış, İlaç Firmaları - Ecza Deposu - Eczane üçgeninde denge unsuru olmuştur. Selçuk Ecza Deposu sektörde "DENGE, GÜVEN VE İSTİKRAR" unsuru olmak gibi bir misyonu üstlenmiş ve bunu 52 senedir başarı ile devam ettirmiştir. Kazanılan güven ve bilinçli çalışma, beraberinde hızlı ve sağlıklı bir büyümeyi de getirmiş, her geçen yıl Selçuk Ecza Deposu sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmış, 52 yıl boyunca hem ilaç üreticisi sanayicilerimize, hem de müşterimiz olan eczanelere karşı her türlü sorumluluğu yerine getirmiştir.

Ülkemizde, ecza depoları hem ilaç firmalarının, hem de eczanelerin stoktan kaynaklanan finansal yüklerinin bir bölümünü üstlenerek, düşük kar hadleriyle çalışırlar. Selçuk Ecza Deposu, rekabeti hep centilmenlik kuralları içinde kabullenmiş, hiçbir zaman pazar koşullarını bozucu, diğer firmaların yaşama hakkını yok edici, dengesiz ve aşırı girişimlerde bulunmamış, her zaman yapıcı olma yolunu seçmiştir. İlaç firmaları ve eczaneler arasındaki hassas dengeleri korurken, diğer ecza depoları ile de hep iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermiştir. Ecza Depoculuğu sadece bir kar aracı değil, aynı zamanda onurlu bir kariyer, sağlığa hizmet veren bir kurum olarak gören Selçuk Ecza Deposu, 52 yılda oluşturduğu klasik depo çizgisini bozmadan, profesyonel yönetici kadroları ile çağdaş ve atılımcı, teknolojiye en hızlı uyum sağlayan ecza deposu olma vizyonunu sürdürmektedir. 2000'li yıllarda organizasyon yapısını kurumsallaşma hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırarak, kendisini gelecek yıllara hazırlamıştır.

Hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüzde, küreselleşmenin getirdiği rekabet koşullarına hazırlıklı olabilmek için tüm kuruluşların, bu değişim ve öğrenme sürecine ayak uydurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerdeki ecza deposu uygulamaları yakından takip edilmekte, çalışma yöntemleri ve metotları izlenmektedir. Kalıcı rekabet avantajı elde edebilmek ancak toplam kalite yönetiminin bir araç olarak kullanılması ve iyi uygulanılmasına bağlıdır. Bir kuruluşun başarısının öncelikle kişisel performans ve kaliteden geçtiğini benimseyen Selçuk Ecza Deposu, en büyük yatırımını insana yapmıştır. Kurumsallaşma ve çağdaş şirket yaklaşımlarında, tüm dünyanın kabul ettiği gibi profesyonel ve şirketi ile bütünleşmiş kadrolarla çalışır. Kuruluşumuzda 20-30 yıldan fazla hizmet vermiş birçok yöneticimizin varlığı hem başarının, hem de karşılıklı güvenin, istikrarın, dayanışmanın ve motivasyonun bir göstergesidir. Başarılı personele her zaman aşama yapma şansı tanınmış ve tüm çalışanlara kendilerini geliştirme olanağı sağlamak için, her düzeyde grup içi eğitimler başlatılmıştır. Doğru ekiple, doğru şekilde bir takım ruhu içinde çalışmak ilkesi Selçuk Ecza Deposu'nu başarıya taşıyan temel unsurlardan biridir.

Ecza depoculuğunda hizmet kalitesini belirleyen en önemli kavram "Müşteri Memnuniyeti"dir. Müşteri memnuniyeti öncelikle ticari alanda etkili müşteri hizmetleri gerektirir. Her zaman "En geniş ilaç çeşidi bulundurma" ilkesinden hareket eden, Selçuk Ecza Depoları stoklarında geniş bir ürün yelpazesi bulundurur. Müşteri memnuniyeti, eczanenin siparişini doğru ve eksiksiz almakla başlar. Bilgi, sipariş alım ve aktarımının tamamen bilgisayar ortamında en güvenilir ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için, PC ve diz üstü PC'lerle donatılmış 1000'e yakın sipariş memurumuz titizlikle çalışmaktadır. Selçuk Ecza Deposu'nun en büyük yatırımlarından biride Bilgi İşlem ağına yapılmıştır. Ecza depoculuğu için en ileri düzeydeki yazılımlar kullanılmakta ve otomasyona büyük önem verilmektedir. Alınan siparişin en kısa sürede doğru ambalajlanmış ve eksiksiz olarak eczaneye teslimi için 2000' den fazla, araç ve motosikletle sürekli hizmet verilir.

Bu hizmet Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde gece gündüz sürdürülmekte ve en ücra köşedeki eczaneye bile ulaşabilmektedir."Soğuk Zincir" normlarına uygun olarak sevk edilmesi gereken ilaçlar da her şubemizde, titizlikle soğuk hava odalarında depolanmakta ve soğuk zincir kurallarına göre sevk edilmektedir. Verilen hizmetin,

"İlaçların fiyatı, miadı ve tanıtımı konularında yeterli düzeyde bilgi akışı"

"Sorunlara çabuk ve doğru çözümler üretebilme"

"Sıcak ve düzeyli ilişkiler kurabilme"

"İlişkileri, sosyal düzeydeki ilişkiler haline getirebilme" ve

"Güven ve dürüstlüğe dayalı bir ticari ilişkinin neticesinde müşterilerle bütünleşebilme" gibi

"Müşteri memnuniyet" amacına yönelik yan hizmetlerle desteklenmesi gerekir. Selçuk Ecza Deposu, değerli eczacılarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için tüm personeli ve tüm bilgi işlem ağıyla gece gündüz özveriyle çalışmaktadır.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri