BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ

 

İlgili Şirketler

[SELEC]

 

 

İlgili Fonlar

[]

 

 

   

Türkçe

 

   

 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

     
     

 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

-

   

 

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

   

 

 

Bildirim İçeriği

     
     

 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

     

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

   

 

 

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

     

2017

   

 

 

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

     

-

   

 

 

Tescil Tarihi

     

-

   

 

 

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

     

-

   

 

 

Açıklamalar

     
     

 

 

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2017 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,  Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

   

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri