Teb'den Teşekkür

Haberler

  • 04-03-2022
    2021 Mali Yılı Genel Kurulu Davet Ve Vekaletname devamı
  • 04-11-2021
    Kurulduğu 2008 Yılından Bu Yana Eğitim Ve Kültürel Yapılara İlişkin Hayır İşleri.. devamı
  • 16-03-2021
    Değerli Eczacılarımız; 25-27 Mart'ta Düzenlenecek Olan Dijital Eczacılık Zirvesi.. devamı
Tarih: 17-05-2012

Teb'den Teşekkür

6197 SAYILI YASAMIZ DEĞİŞTİ: ECZACILIKTA YENİ DÖNEM AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR

6197 SAYILI YASAMIZ DEĞİŞTİ: ECZACILIKTA YENİ DÖNEM

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun?da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün (17 Mayıs 2012 Perşembe) TBMM?de kabul edilerek yasalaşmıştır. 

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben yürürlüğe girecek, Kanun'la ilgili yönetmelikler altı ay içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır.

Kanunla birlikte;

Türkiye?de ilçe bazında 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde eczane açılmasına sınırlama getirilmiş,

Reçete sayısına ve/veya ciroya bağlı olarak eczacı çalıştırma zorunluluğu ile Eczane açmak için 1 yıl yardımcı eczacı olarak başka bir eczanede çalışma zorunluluğu gelmiş,

Halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturan eczacı olmayan kişilerin kiralık diploma ile eczane açtığının yani muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti durumunda 5 yıl süreyle eczane açma yasağı getirilmiş,

Eczanede satılacak ilaç dışı eczane ürünlerinin gamı genişletilmiş, 

Eczanın eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür çalıştırılması koşulları yeniden düzenlenmiş) 

İlaç Takip Sistemi (İTS) ile birlikte tamamen gereksiz hale gelmiş olan eczane kayıt defterleri kaldırılmış, 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut eczane sahiplerinin, eczacılık diplomasına sahip olanların ve eczacılık fakültesi öğrencisi olanların kazanılmış hakları korunmuştur.

Kanun değişikliğinin eczane dağılımında eşitliği ve eczane sayısının belirli bir plan dâhilinde artmasını sağlayacağı, eczanelerden halka ulaştırılan ürün gamını genişleterek hem halk sağlığını hem de eczane ekonomilerini biraz daha iyileştireceğine olan inancımızla; 

Kanunumuzun değişmesinde emeği geçen;

Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a,

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Nihat Tosun'a,

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ekrem Atbakan'a,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Dr. Saim Kerman'a,

Kanun Teklifini veren AK Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Malatya Milletvekili Ecz. Öznur Çalık ve arkadaşlarına; CHP Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel, Giresun Milletvekili Ecz.

Selahattin Karaahmetoğlu ile arkadaşlarına; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarına; BDP Muş Milletvekili Ecz. Demir Çelik'e,

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Komisyon ve Alt Komisyon üyelerine,

Kanunumuzun lehinde oy kullanarak bizleri onurlandıran, eczacılık mesleğine verdikleri önemi gösteren tüm milletvekillerimize,

54 eczacı odamızın değerli başkan ve yöneticilerine,

Yasanın değişmesine destek ve gönül veren 32.000 eczacımıza,

TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Tüm eczacılık camiasına hayırlı olsun.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Diğer Haberler
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri