E- Reçete Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları

Haberler

  • 04-03-2022
    2021 Mali Yılı Genel Kurulu Davet Ve Vekaletname devamı
  • 04-11-2021
    Kurulduğu 2008 Yılından Bu Yana Eğitim Ve Kültürel Yapılara İlişkin Hayır İşleri.. devamı
  • 16-03-2021
    Değerli Eczacılarımız; 25-27 Mart'ta Düzenlenecek Olan Dijital Eczacılık Zirvesi.. devamı
Tarih: 24-05-2012

E- Reçete Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR

01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK'nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı sağlık hizmet sunucularının yazılım alt yapılarını tamamlaması amacıyla kılavuz hazırlanarak  HYPERLINK "https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/SaglikTesisiEreceteWebServisleri.pdf" https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/SaglikTesisiEreceteWebServisleri.pdf adresinde yayımlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili olarak hastane bilgi yönetim sisteminden sorumlu kişilere ve yazılım firmalarına gerekli eğitimler de verilmiştir.

E-reçete uygulama birliğinin sağlanması, olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır.

SORU 1) E-reçete nedir'

CEVAP 1) Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek, elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

SORU 2) Elektronik reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir'

CEVAP 2) Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler, e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır.

Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.

Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.

SORU 3) Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları hangileridir'

CEVAP 3) Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları

- Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar,

- İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar, için yazılan reçeteler manuel yazılmaya devam edilecektir.

SORU 4) Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir'

CEVAP 4) 'Elektronik reçete yazılmayacak kişiler şunlardır;

-Yabancı ülkelerle yapılan 'Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri' kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler,

-Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler,

hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.

SORU 5) E-reçetede yer alacak olan bilgiler nelerdir'

CEVAP 5)

E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği e-reçete web servis kılavuzundabelirtilmiştir.

Uygulamada birlikteliği sağlamak, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bu bilgilerden bazıları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

1. Reçete Alt Türü; 

- Ayaktan Reçetesi

- Yatan Reçetesi

- Günübirlik Reçetesi

- Taburcu Reçetesi

- Acil Reçetesi

- Yeşil Alan Reçetesi

- Evde Bakım Reçetesi

Ayaktan, Yatan, Günübirlik Reçetesi seçenekleri; hastanın takibinde bulunan tedavi türüne göre e-reçete ekranına HBYS yazılımı tarafından otomatik olarak getirilecektir.

Acil Reçetesi seçeneği; takibin provizyon tipinin acil olmasına veya takip alınan branşa göre HBYS yazılımı tarafından otomatik getirilecektir.

Taburcu Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.

Taburcu reçetesi seçimi takip tipi yatan ise seçilmesine izin verilecektir.

Yeşil Alan Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Reçetesi seçeneği; hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.

2. Reçete Türü; 

- Normal

- Kırmızı

- Turuncu

- Mor

- Yeşil

Bu bölümde eğer hekim kırmızı, mor, turuncu, yeşil reçete kapsamında bir ilaç

yazacaksa eğer reçete türü olarak ilgili reçeteyi seçmesi gerekmektedir.

3. Reçete Tarihi;

Reçete tarihi, takibin tarihi olarak hekimin ekranına HBYS tarafından otomatik olarak getirilmektedir. Ancak istenirse reçete tarihi bu tarihten daha ileri bir tarih olarak seçilebilir. Bu tarihten geri bir tarih seçilmesine izin verilmemektedir.

4. İlaç adı;

Kurum sisteminde tarihe bağlı olarak ödenen ilaçların listesi yer almaktadır. HBYS yazılımlarının bu ilaç listesini alabilmeleri amacıyla web servis hazırlanmıştır. Bu servis sistemin en az yoğun olduğu gece 24:00- 01:00 arasında çalışacak olup sağlık hizmet sunucuları bu listeleri tarihe bağlı olarak alabilirler.

Hekim, ilaç seçiminde, SGK'nın geri ödeme listesinde yer alan ilaçları seçebileceği gibi aynı zamanda SGK'nın geri ödeme listesinde yer almayan ilaçları da seçerek e-reçeteye yazabileceklerdir. Ancak e-reçetenin sisteme kaydı esansında SGK'nın geri ödeme listesinde yer almayan ilacın geri ödeme listesinde olmadığı bilgisi MEDULA hastane sistemi tarafından ilgili tesise bildirilecektir.

5. Kutu adedi; Kutu adedi bu bölümde belirtilecektir.

6. Kaç kez/Seferde Kaç doz; İlacın kaç sefer ve her bir seferde hangi dozda verileceği bu bölümde belirtilecektir.

7. Kullanım periyodu/Birimi; Hekim bu bölümde "Kaç kez/Seferde Kaç doz" bölümüne yazdığı bilginin hangi sürede ne sıklıkla kullanılacağını belirleyecektir.

Örnek 1; İçinde 20 tablet olan A ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz" 2*1 yazıldığını kabul edelim. Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "gün" seçerse "hasta, 1 günde 2*1" tablet kullanacaktır" anlamındadır.

Örnek 2; İçinde 3 adet tablet bulunan B ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz" 1*1 yazıldığını kabul edelim. Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "hafta" seçerse "hasta, 1 haftada 1*1" tablet kullanacaktır" anlamındadır.

8. Kullanım şekli; Bu alana ilacın kullanım şekli belirtilecektir.

9. İlaç açıklama alanı; SGK tarafından reçete ödemelerinde ilaca göre reçete eki belgeler istenilmektedir. E-reçete uygulamasında bu belgelere ait bilgiler ilaç açıklama alanına girilecektir

a. Teşhis/Tanı; Bu alana SGK'nın geri ödeme kapsamında yer alan ilaç ile ilgili özellikle olması istenen teşhis/tanı yazılacaktır.

b. Hasta Güvenlik ve İzlem Formu; Formun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi yazılacaktır

c. Endikasyon Dışı Kullanım İzni; Bu açıklama alanına bu belgenin tarihi, sayısı ve geçerlilik süresi yazılabilecektir.

d. Tetkik Sonucu; Bu alana ilaç bedelinin SGK tarafından geri ödemesinin yapılması için istenen tetkiklerin adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır.

e. Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır.

f. Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır.

Ayrıca sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı da bu alana yazılabilecektir.

10. Doktor sertifika kodu; Bu alan boş gönderilebileceği gibi gereken durumlarda aile hekimliği sertifikası veya hemodiyaliz sertifikası bilgisi gönderilecektir.

11. Reçetede tanılar; Tanı olarak ICD-10 tanı kodları seçilecektir.

12. Reçete açıklama alanı; Kurum tarafından reçete ödemelerinde reçeteye göre reçete eki belgeler istenilmektedir. E-reçete uygulamasında bu belgelere ait bilgiler bu alanlara girilebilecektir.

a. Teşhis/Tanı; Bu alana SGK'nın geri ödeme kapsamında reçete üzerinde özellikle olması istenen teşhis/tanı yazılacaktır.

b. Hasta Güvenlik ve İzlem Formu; Formun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi yazılacaktır

c. Endikasyon Dışı Kullanım İzni; Bu açıklama alanına bu belgenin tarihi, sayısı ve geçerlilik süresi yazılabilecektir.

d. Tetkik Sonucu; Bu alana ilaç bedelinin SGK tarafından geri ödemesinin yapılması için istenen tetkiklerin adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır.

e. Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır.

f. Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır.

Ayrıca sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı da bu alana yazılabilecektir.

SORU 6) Elektronik reçete sağlık hizmet sunucu tarafından MEDULA sistemine nasıl kaydedilecektir'

CEVAP 6) Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan reçeteler e-reçete web servis kılavuzunda belirtilen SGK'ya kaydet metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. Ereçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet sunucusuna "sonuç başarılı" olarak bildirilecektir. Her bir e-reçete için elektronik reçete numarası oluşturulmuş olacaktır.

SORU 7) Elektronik reçete sağlık hizmet sunucu tarafından MEDULA sisteminden nasıl silinecektir'

CEVAP 7) Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan reçeteler e-reçete web servis kılavuzunda belirtilen SGK'dan sil metodu ile yalnızca eczaneden karşılanmamış ereçeteler MEDULA sisteminden silinebilmektedir.

SORU 8) Elektronik reçete sağlık hizmet sunucu tarafından MEDULA sisteminden tekrar nasıl görüntülenecektir'

CEVAP 8) Sağlık hizmet sunucusu yalnızca kendi tesisinde oluşturulmuş olan e-reçeteyi ereçete web servis kılavuzunda belirtilen SGK'dan oku metodunu kullanarak MEDULA sisteminden görüntüleyebilir. Bu amaçla iki yöntem oluşturulmuştur;

1-Elektronik reçete no ile reçeteyi oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından Elektronik Reçete No girilerek, ya da

2- TC Kimlik Numarasından tüm reçeteleri oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından TC Kimlik No bildirilerek o kimlik numarasına ait tüm ereçeteler görüntülenebilmektedir.

SORU 9) Elektronik reçete nasıl oluşturulur'

CEVAP 9) Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan e-reçete web servis kılavuzuna uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur.

SORU 10) Elektronik reçete no nedir'

CEVAP 10) E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir.

SORU 11) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir'

CEVAP 11) Bu durumda reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanacaktır.

SORU 12) Elektronik reçete MEDULA sisteminden silinebilir mi'

CEVAP 12) Sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmiş bir e-reçete eczane tarafından karşılanmamış ise oluşturduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sisteminden silinmesi mümkündür. Ancak eczanede karşılanmış bir e-reçetenin silinmesine izin verilmeyecektir.

SORU 13) Elektronik reçete eczane tarafından nasıl görüntülenecektir'

CEVAP 13) - Kurum tarafından eczanelere sağlanan MEDULA Eczana uygulaması üzerinde yer alan "e-reçete sorgu" bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No /TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteler görüntülenecektir. Bu nedenle reçete yazılan hastaya elektronik reçete numarası ya da medula takip numarasının verilmesi gerekmektedir.

SORU 14) Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir'

CEVAP 14) Reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Ancak sağlık hizmet sunucuları tarafından sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete oluşturulamaması durumlarında reçeteler manuel olarak düzenleneceğinden bu tür reçeteler eczaneler tarafından önceden olduğu gibi yine kabulüne devam edilecektir.

SORU 15) Kurum tarafından geri ödeme amacıyla inceleme işlemi yapılan elektronik reçetenin eczaneye iadesi yapılmasının gerektiği durumda iade işlemi nasıl yapılabilir'

CEVAP 15) Geri ödeme amacıyla Kurumun ilgili birimine teslim edilmiş elektronik reçetenin ilgili mevzuat hükümlerine istinaden eczaneye iade edilmesi gerektiği durumlarda e reçetenin iade işlemleri MEDULA eczane sistemi üzerinden Kurum tarafından yapılacaktır.

SORU 16) Hekim tarafından sisteme kaydedilerek e-reçete numarası alınmış bir ereçete üzerinde değişiklik yapılabilir mi'

CEVAP 16) Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. Hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde hekim tarafından değişiklik yapılması için e-reçetenin hekim tarafından silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak eczane tarafından karşılanmış olan e-reçete üzerinde hekim tarafından herhangi bir işlem yapılamasına sistem tarafından izin verilmemektedir.

SORU 17) E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK'nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir'

CEVAP 17) Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir.

Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir ve geri ödemesi yapılmayacaktır.

SORU 18) E-reçete oluşturulurken ıslak imza yerine hekim tarafından ne kullanılacaktır'

CEVAP 18) SGK tarafından elektronik imza uygulamasına geçilinceye kadar HYPERLINK "https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor"  https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden hekimlere SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ verilecektir. Bu şifrelerin belirtilen web adresinden 01.07.2012 tarihine kadar alınması gerekmektedir. Hekim tarafından alınan bu şifre; e-reçetenin; sistem üzerinden SGK'ya gönderilmesi ve sisteme kaydedilmesi aşamasında kullanılacaktır.

SORU 19) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ nedir'

CEVAP 19) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalnızca hekimlere verilen şifredir.

SORU 20) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ hekimler tarafından nasıl alınacaktır'

CEVAP 20) Hekimler şifrelerini  HYPERLINK "https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor" https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor web adresine girerek temin edeceklerdir. Yapılacak işlemler ile ilgili duyuru Kurum web sayfasında mevcuttur.

SORU 21) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile hangi işlemler yapılacaktır'

CEVAP 21) E-reçete oluşturup Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydedilebilmesi SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile mümkündür. Bu şifre olmaksızın e-reçete oluşturması mümkün değildir.

Ayrıca  HYPERLINK "https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor" https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden bu şifre aracılığıyla giriş yapılması halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanların kullandığı;

-ilaçlar

-e-raporlar MEDULA sisteminden görüntülenebilecektir.

 

Diğer Haberler
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri