Neden Selçuk Ecza Deposu?

Neden Selçuk Ecza Deposu?

 
Selçuk Ecza Deposu, Türkiye İlaç Dağıtım Sektörü'nün en eski ve köklü şirketidir. 58 yıla yaklaşan kurumsal kimliği ile Türkiye ilaç pazarında 1990'lı yıllardaki ve 2000'li yılların hemen başlarındaki büyük dönüşümlerden büyüyerek ve pazar payını arttırarak çıkmasını bilmiştir. Günümüzde Türkiye "pharmerging" terimiyle anılan gelişmekte olan ülkeler arasında önemi yadsınamaz bir konuma sahiptir. Bu son derece dinamik pazarda kamu otoritesi geri ödeme yoluyla ilaç tüketiminin finansmanında önemli bir rol oynamaktadır.Uluslararası İlaç İstatistik ve Danışmanlık Şirketi IMS'in güncel verilerine göre Türkiye ilaç pazarının neredeyse tamamına yakın bir kısmı devlet tarafından geri ödenmektedir. İlaç Dağıtım kanallarının perakende bacağında yer alan eczaneler ise hastaların ilaca doğrudan erişimini sağlamaktadır. Türkiye'de Türk Eczacıları Birliği (TEB)'in güncel verilerine göre yaklaşık 25.000 Eczane bulunmaktadır. Kamu otoritesi tarafından sosyal güvenlik kapsamında bulunan hastaların reçete bedellerinin çalışanlar için %80'i; emekliler içinse %90'ı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla, doğrudan eczanelere ödemektedir. Geri ödeme skalası içerisinde eczaneler, ecza depolarına, ecza depoları ise üreticilere/tedarikçilere geri ödeme yapmaktadır.
 
Türkiye ilaç pazarı demografik özellikler açısından çok elverişlidir. Nüfüsun neredeyse yarısı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 30 yaşının altında iken; nüfusun 50 yaşının üzerindeki kısmı toplam nüfusun %20'si düzeylerinde seyretmektedir. Bu genç karakterli nüfusun hem büyüme hızı yüksektir hem de nüfus zaman içerisinde yaşlanmaktadır. Bu 2 önemli karakteristik ilaç pazarındaki büyümeyi hızlandıran en önemli demografik faktörlerdir. Özellikle 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen sağlık sektöründeki reform çalışmaları ile vatandaşların ilaca erişimi kolaylaştırılmıştır. Tüm bu hızlı ve güçlü değişim sürecinde Selçuk Ecza Deposu deneyimli üst yönetimi ve dinamik saha personeli ile pazar payını %40'lara kadar çıkarabilmiştir. Türkiye İlaç Dağıtım sektörü oldukça yoğunlaşmış bir pazar yapısına sahiptir. Bugün Türkiye'de en büyük iki ecza deposunun pazar paylarının toplamı yaklaşık %70'e yaklaşmaktadır. Benzer yapılarda ilaç dağıtım sektörleri dünyanın birçok ülkesinde de görülmektedir.
 
Finansal rakamlara ve operasyonel rakamlara bakıldığında Selçuk Ecza Deposu, TL bazında %41,64, kutu bazında ise %41,97 ile lider konumunu sürdürmektedir. Şirket, cirosu 2017 sonu itibariyle 10,68 milyar Türk Lirası'na  net kar ise 301 milyon Türk Lirası'na çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde de Selçuk Ecza Deposu sağlam finansal yapısı, Türkiye sathına yayılmış dağıtım ağı ve deneyimli insan kaynağı ile güçlü büyüme potansiyeline sahip olan Türkiye İlaç Pazarı'nın en önemli bileşenlerinden biri olmaya devam edecektir.