SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Nisan 14, 2016
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

 

 

1

ALİ AKCAN

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14.04.2016 15:26:10

 

2

MUSTAFA SONAY GÜRGEN

GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14.04.2016 15:29:18

 

 

 

 

Adres

Kuşbakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon

216 - 5540554

Faks

216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

 

 

Genel Kurul Türü

Olağan

Tarihi ve Saati

14.04.2016 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2015

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2015

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

 

 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet

 

 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Peşin

 

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014

0,0684300

0,0581700

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022

0,0684300

0,0684300

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

06.05.2016

 

 

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantısı SonucuYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.