SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. % 99,99 oranında hissesine sahip olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu taraından, Konya'da ana depo niteliğinde bir şube açılması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu şube ile birlikte, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin toplam şube sayıları 100'e ulaşmış olacaktır. Mevzuat gereğince alınması gereken izinler alındıktan sonra şubenin faaliyete geçişi hususunda ayrıca açıklama yapılacaktır."