SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 14.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 14.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz ve şirketimizin SPK mevzuatına göre düzenlenen mali tablolarında bağlı ortaklık olarak konsolidasyona tabi olan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz faaliyetleri içerisindeki sahip olduğu pay ve önem göz önünde alınarak, yatırımcıların en doğru şekilde bilgilendirilmelerine teminen, As Ecza tarafından 01.01-31.03.2007 dönemine ilişkin olarak, kurumlar geçici vergisi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne gönderilen gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır."

As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır.