Bağış & Yardım Politikası

Bağış & Yardım Politikası

Sayın Hissedarlar,

Şirketimizin yapacağı bağış ve yardımlar; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kıstaslar çerçevesinde belirlenmiştir.

1) Temel Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

2) Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

-Tabii afetler sonrasında Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar nezdinde açılan yardım hesapları

-İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

3) Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

4) Karar alma ölçüleri:

-Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile bu konuda karar alabilecektir.

Bilginize arz ederiz.

Saygılarımızla..

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

Yönetim Kurulu Adına

 

Ali AKCAN İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri