2016 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ

2016 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ

Özet Bilgi

2016 Mali Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

İlgili Şirketler

SELEC

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

21.03.2017

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

09.05.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Peşin

Para Birimi

TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022

Peşin

0,083

8,3

0,083

8,3

B Grubu, SELEC, TRESLEC00014

Peşin

0,083

8,3

0,07055

7,055

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme

Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)

Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)

Ödeme Tarihi (3)

Kayıt Tarihi (4)

Peşin

22.05.2017

 

24.05.2017

23.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022

0

0

B Grubu, SELEC, TRESLEC00014

0

0

 

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2017 tarihli toplantısında, 2016 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 22 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

kar dağıtım tablosu2016GK.pdf

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

621.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

108.066.432,41

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

305.071.056

232.032.133,26

4. Vergiler ( - )

61.453.898

46.758.815,62

5. Net Dönem Kârı

243.615.801

185.273.317,64

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

   

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

9.263.665,88

9.263.665,88

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

234.352.135,118

176.009.651,758

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

   

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

   

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

1.035.944

 

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

235.388.079,118

 

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

51.543.000

 

* Nakit

51.543.000

 

* Bedelsiz

   

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

   

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

   

* Çalışanlara

   

* Yönetim Kurulu Üyelerine

   

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

   

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

   

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

   

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

2.049.300

 

17. Statü Yedekleri

   

18. Özel Yedekler

   

19. Olağanüstü Yedek

180.759.835,118

122.417.351,758

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

   

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu

5.154.300

 

2,2

0,083

8,3

B Grubu

39.430.395

 

16,83

0,07055

7,055

TOPLAM

44.584.695

 

19,03

   

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %8,3 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,08300 TL'dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri