HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

İlgili Şirketler

[SELEC]

 

İlgili Fonlar

[]

 

   

Türkçe

 

   

 

 

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

     
     

 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

-

   

 

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

   

 

 

Bildirim İçeriği

     
     

 

 

Mali Tablonun Hesap Dönemi

     

01.01.2016-31.12.2016

   

 

 

Mali Tablonun Verildiği Otorite

     

Büyük Mükellefler V.D.

   

 

 

Mali Tablonun Verilme Nedeni

     

2016/4. Dönem Geçici Vergi

   

 

 

Mali Tablonun Verilme Tarihi

     

14/02/2017

   

 

 

Açıklamalar

     
     

 

 

1. Ekte yer alan  Şirketimiz'in 01.01.2016-31.12.2016 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göre   düzenlenmemiştir.
2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici  vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre  düzenlenmemiş   01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

   

 

 

SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

   

 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri