BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN GENEL KURUL'DA ONAYLANMASI

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN GENEL KURUL'DA ONAYLANMASI

 

İlgili Şirketler

[SELEC]

 

İlgili Fonlar

[]

 

   

Türkçe

 

   

 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

     
     

 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Evet (Yes)

   

 

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

21/03/2017

   

 

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

   

 

 

Bildirim İçeriği

     
     

 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

     

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

   

 

 

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

     

2017

   

 

 

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

     

09/05/2017

   

 

 

Tescil Tarihi

     

-

   

 

 

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

     

-

   

 

 

Açıklamalar

     
     

 

 

Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar  verilmiştir.   

   

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri