SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Temmuz 20, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Haziran 17, 2009
Itriyat Pazarında Faaliyet Gösterilmeğe Başlanması
Şirketimiz bugünden (17.06.2009) itibaren, öncelikle 5 adet Selçuk Ecza, 4 adet As Ecza şubesi olmak üzere topl...devamı
Mayıs 28, 2009
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yükümlülüğünden Muafiyet Tanınması
(Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yük...devamı
Mayıs 22, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Mayıs 14, 2009
Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
Açıklanacak Özel Durum: (13.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanan Bilgilendirme Politikas...devamı
Mayıs 05, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Nisan 30, 2009
Yönetim Kurulu Kararı Gereği Görev Dağılımı
Açıklanacak Özel Durum: (29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda G...devamı
Nisan 30, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında   ...devamı
Nisan 22, 2009
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_3)
Değişen konularla ilgili bilgiler : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Çağrı Muafiyeti Başvurusu ile ilgili o...devamı
Nisan 21, 2009
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu
Açıklanacak Özel Durum: (2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı) Şirketimizin 21.04.2009 tari...devamı
Mart 26, 2009
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtımı Tablosu İlanı
Açıklanacak Özel Durum: (Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtım Tablosu İlanı)   ...devamı
Mart 26, 2009
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri
Açıklanacak Özel Durum: (Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri)   Se...devamı
Mart 16, 2009
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_2)
Değişen Konularla İlgili bilgiler: Vakfın Çağrı Yoluyla Hisse Toplanmasına İlişkin Başvurusu  ...devamı
Mart 12, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Mart 11, 2009
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Kuruluşu (Güncelleme_1)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konu: Ahme...devamı
Şubat 17, 2009
İlaç Fiyat Değişikliği
Açıklanacak Özel Durum: İlaç Fiyat Değişikliği SPK'nın halka arz başvurumuza ilişkin 13.04.2006 tar...devamı
Şubat 16, 2009
Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi
  Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., konsolide anlamda sat...devamı
Şubat 05, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5/h-1 ve 14'üncü maddeleri kapsamında...devamı
Şubat 04, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. 04/02/2009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5/h-1 ve 14'üncü maddeleri kapsamında ...devamı
Şubat 03, 2009
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. 03/02/2009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5/h-1 ve 14'üncü maddeleri kapsamında y...devamı