SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mayıs 15, 2012
Şirketimizin 25 Mayıs 2012 günü yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi
Şirketimiz tarafından 04.05.2012 ta...devamı
Mayıs 04, 2012
2011 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplan...devamı
Mayıs 04, 2012
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 25 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Ku...devamı
Mayıs 25, 2011
2010 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun öner...devamı
Mayıs 25, 2011
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2011 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. ...devamı
Mayıs 03, 2011
2010 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsol...devamı
Mayıs 03, 2011
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Ku...devamı
Mayıs 27, 2010
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Tarihi Duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-673 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 750.000.000...devamı
Nisan 28, 2010
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARI    ...devamı
Nisan 20, 2010
2009 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2010 tarihinde 2010/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimiz tar...devamı
Nisan 20, 2010
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/04/2010 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. N...devamı
Nisan 14, 2010
Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Kuruluşu
Şirketimiz, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 45.000.-TL nominal değerli hisse ile %90 oran...devamı
Mart 24, 2010
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 20 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Ku...devamı
Mart 24, 2010
2009 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplana...devamı
Kasım 20, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Kasım 09, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Kasım 06, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Kasım 05, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Temmuz 29, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı
Temmuz 23, 2009
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...devamı