Özet Finansal Tablo

Özet Finansal Tablo

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Satışlar

5.028,77

4.902,24

5.074.50

4.902,07

5.238,02

6.386,43

7.480,34

8.643,40

10.686,33

Brüt Satış Karı

455.80

382.77

371.86

404.64

416.18

451.68

526,53

661,96

819,63

Brüt Kar Marjı

9.06%

7.81 %

7.33 %

8.25 %

7.95 %

7.07 %

7,04%

7,66%

767,00%

FAVÖK

267.48

186.23

147.20

156.91

164.92

173.64

205,74

281,22

373,21

FAVÖK Marjı

5.32 %

3.80 %

2.90 %

3.20 %

2.91 %

2.49 %

2,75 %

3,25 %

349,00%

Net Kar

231. 72

183.93

138.56

143.68

152.33

165.39

190,7

243,62

301,1

Net Kar Marjı

4.61 %

3.75 %

2.73 %

2.93 %

2.91 %

2.59 %

2,55 %

2,85 %

282,00%

Hisse Başına Kar (Tam TL)

0.448

0.296

0.223

0.231

0.245

0.266

0,307

0,392

0,485

Toplam Özsermaye

1.000,59

1.111,08

1.213,38

1.326,02

1.439,60

1.563,30

1710,96

1904,95

2149,9

Toplam Varlıklar

2.666,95

4.172,00

2.604,45

3.633,67

3.239,30

3.388,30

3.858,36

4.410,02

5.167,90

Net Nakit Pozisyonu

169.26

198.19

168.41

170.90

217.72

218.13

87,51

166,87

169,4