Özet Finansal Tablo

Özet Finansal Tablo

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Satışlar

5.074.50

4.902,07

5.238,02

6.386,43

7.480,34

8.643,40

10.686,33

13.467,35

17.808,67

Brüt Satış Karı

371.86

404.64

416.18

451.68

526,53

661,96

819,63

1.038,90

1.474,53

Brüt Kar Marjı

7.33 %

8.25 %

7.95 %

7.07 %

7,04%

7,66%

7,67%

7,71%

8,28%

FAVÖK

147.20

156.91

164.92

173.64

205,74

281,22

373,21

477,65

830,12

FAVÖK Marjı

2.90 %

3.20 %

2.91 %

2.49 %

2,75 %

3,25 %

3,49%

3,55%

4,66%

Net Kar

138.56

143.68

152.33

165.39

190,7

243,62

301,1

391,27

694,90

Net Kar Marjı

2.73 %

2.93 %

2.91 %

2.59 %

2,55 %

2,85 %

2,82%

2,91%

3,90%

Hisse Başına Kar (Tam TL)

0.223

0.231

0.245

0.266

0,307

0,392

0,485

0,630

1,119

Toplam Özsermaye

1.213,38

1.326,02

1.439,60

1.563,30

1710,96

1904,95

2149,9

2469,8

3.090,7

Toplam Varlıklar

2.604,45

3.633,67

3.239,30

3.388,30

3.858,36

4.410,02

5.167,90

6.387,2

8.501,2

Net Nakit Pozisyonu

168.41

170.90

217.72

218.13

87,51

166,87

169,4

83,6

838,32