Özet Finansal Tablo

Özet Finansal Tablo

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Satışlar

4.902,24

5.074.50

4.902,07

5.238,02

6.386,43

7.480,34

8.643,40

10.686,33

13.467,35

Brüt Satış Karı

382.77

371.86

404.64

416.18

451.68

526,53

661,96

819,63

1.038,90

Brüt Kar Marjı

7.81 %

7.33 %

8.25 %

7.95 %

7.07 %

7,04%

7,66%

7,67%

7,71%

FAVÖK

186.23

147.20

156.91

164.92

173.64

205,74

281,22

373,21

477,65

FAVÖK Marjı

3.80 %

2.90 %

3.20 %

2.91 %

2.49 %

2,75 %

3,25 %

3,49%

3,55%

Net Kar

183.93

138.56

143.68

152.33

165.39

190,7

243,62

301,1

391,27

Net Kar Marjı

3.75 %

2.73 %

2.93 %

2.91 %

2.59 %

2,55 %

2,85 %

2,82%

2,91%

Hisse Başına Kar (Tam TL)

0.296

0.223

0.231

0.245

0.266

0,307

0,392

0,485

0,630

Toplam Özsermaye

1.111,08

1.213,38

1.326,02

1.439,60

1.563,30

1710,96

1904,95

2149,9

2469,8

Toplam Varlıklar

4.172,00

2.604,45

3.633,67

3.239,30

3.388,30

3.858,36

4.410,02

5.167,90

6.387,2

Net Nakit Pozisyonu

198.19

168.41

170.90

217.72

218.13

87,51

166,87

169,4

83,6