Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri ve üyeleri aşağıda yer almaktadır.
 
 
Denetimden sorumlu komite
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Tülay Yazar Öztürk (Başkan-Bağımsız)
Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)
Aslı Günel(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
 
Aday Gösterme Komitesi
Reşit Keskin(Başkan-Bağımsız)
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)
Üzeyir Baysal (Üye-Bağımsız)
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Üzeyir Baysal (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)
Reşit Keskin (Üye-Bağımsız)
 
Ücret Komitesi
Reşit Keskin (Başkan-Bağımsız)
Ali Akcan (Üye-İcracı)
Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)
 
Komitelerin çalışma esasları için tıklayınız.