Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Mustafa Sonay GÜRGEN - Yönetim Kurulu Başkanı
1956 yılında Konya'da doğan M. Sonay Gürgen, lise öğrenimini Konya Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden almıştır. Çalışma hayatına 1977 yılında Selçuk Ecza Deposu A.Ş. İstanbul Şubesinde başlayan Gürgen, 1977-1982 yılları arasında sipariş hazırlama, muhasebe, satış ve satın alma departmanlarında çalışmıştır. 1982-1995 yılları arasında ise Selçuk Ecza Deposu A.Ş. İstanbul Şubesi Müdürü olarak görev yapan Gürgen, 1995 yılından itibaren de Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Gürgen halen Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de üstlendiği bu görevlerinin yanı sıra As Ecza Deposu A.Ş., Selçuk Ecza Holding A.Ş., Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş., Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş ve  Tez Trans Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 
 
 Mehmet YILMAZ  - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1956 yılında Konya'da doğan Mehmet Yılmaz, lise öğrenimini Konya Karatay Lisesi'nde tamamladıktan sonra Konya Eğitim Enstitüsü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1972 yılında Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de başlayan Yılmaz, 1972-1998 yılları arasında sırasıyla Sipariş Hazırlama Bölümü, Sipariş Alma Bölümü, Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Yılmaz, halen Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarakgörev yapmaktadır. Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de yürüttüğü bu görevlerine ek olarak Yılmaz, aynı zamanda Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Tez Trans Lojistik A.Ş.'de  Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
 
 
Nazım KARPUZCU - Yönetim Kurulu Üyesi
1924 yılında Karaman ili Ermenek ilçesinde doğan Nazım Karpuzcu, askerlik hizmeti sonrası memleketinde ticaret hayatına başlamıştır. 1958 yılında kurulan Selçuk Ecza Deposu Kollektif şirketinin kurucu ortakları arasında da yer alan Nazım Karpuzcu, daha sonraki meslek yaşantısını Selçuk Ecza Deposu'nda üst düzey yönetici ve halihazırda olduğu gibi yönetim kurulu üyesi olarak sürdürmüştür.
 
 
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ - Yönetim Kurulu Üyesi
1952 yılında Konya'da doğan İbrahim Haluk Öğütçü, lise öğrenimini Konya Ticaret Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de 1972 yılında muhasebe memuru olarak başlayan Öğütçü, sırasıyla 1977 yılında Adana Muhasebe Müdürlüğü'ne, 1979 yılında Şube Müdürlüğü'ne, 1998 yılında ise Bölge Koordinatörlüğü'ne yükselmiştir. 2003 yılından beri ise halihazırda yürütmekte olduğu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.'de  Yönetim Kurulu Başkan Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 
 
Ali AKCAN - Yönetim Kurulu Üyesi
1948 yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde doğan Ali Akcan, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1969 yılında Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.'de başlayan Akcan 1975 yılına kadar burada çalıştıktan sonra 1975-1987 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. Mali İşler ekibinde ve 1987-1996 yılları arasında Diler Holding A.Ş.'de yine Mali İşler ekibinde yönetici olarak görev yapmıştır. 1996 yılından beri Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'de önce Muhasebe Müdürü daha sonra ise Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Akcan, halihazırda bu görevinin yanı sıra Şirket'te yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlenmektedir. Akcan, yürütmekte olduğu bu görevlerinin yanı sıra, Selçuk Ecza Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve  Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nda Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 
 
Mustafa KELEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
1 Mayıs 1953 tarihinde Karaman-Ermenek doğumlu olan Mustafa Keleş,  Marmara Üniversitesi İktisat fakültesi mezunu olup, iş hayatına makina ve kimya alanında başlamıştır.1988 yılında Selçuk grubu bünyesindeki  As Ecza DeposuA.Ş.'nde bilgi işlem departmanı kuruluşunda görev almış, bir süre sonra As Ecza Deposu Muhasebe Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür. 1999-2000 yıllarında  yılında aynı şirkette şube müdürü olarak görev yapmış,  2001 yılı başında Selçuk Ecza Deposu Genel müdürlüğü bünyesinde grubun bilgi işlem merkezini oluşturmak üzere Selçuk Ecza Deposunda Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve getirilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Keleş halen Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü ve Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı mütevelli heyet üyesidir.
 
 
Üzeyir BAYSAL  - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
1961 yılında Karaman ili Ermenek ilçesinde doğan Üzeyir Baysal, lise öğrenimini Konya Ereğli İvriz Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1985 yılında Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlamıştır. 1988 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı olan Baysal, 1996 yılına kadar bu görevi üstlendikten sonra 1996 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Bankalar Yeminli Başmurakıbı mertebesine yükselmiştir. Baysal son olarak yürütmüş olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denetim II Daire Başkanlığı bünyesinde Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıbı görevinden 30.03.2012 tarihi itibarıyla kendi isteği ile emekli olmuştur. Üzeyir Baysal, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.
 
 
Reşit KESKİN - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
1956 yılında Karaman ili Ermenek ilçesinde doğan Reşit Keskin, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına aile şirketi olan Keskin Color'da 1978 yılında başlayan Keskin, zorunlu askerlik hizmeti sonrasında 1984 yılında Keskin Color Kartpostalcılık Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür ünvanı ile iş hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Keskin Color A.Ş.'nin hissedarı da olan Keskin, 1993 yılından beri yine aynı şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Keskin, Kesin Color A.Ş.'de üstlendiği görevlerinin yanı sıra Tüm Kırtasiye İthalatçıları, İmalatçıları ve Toptancıları Derneği'nde de Yönetim Kurulu Üyesidir. Reşit Keskin, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.
 
 
Tülay Yazar ÖZTÜRK  - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
1961 yılında Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde doğan Tülay Yazar Öztürk, lise öğrenimini Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesini, Marmara Üniversitesi İngilizce Muhasebe Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesini ve Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora Programı'ndan doktora derecesini almıştır. İş hayatına Koç Holding Grup Şirketleri'nden Ram Dış Ticaret A.Ş.'de Dış Ticaret Uzmanı olarak başlayan Öztürk, 1985-1986 yılları arasında Doğuş Holding Grup Şirketleri'nden İmeks Dış Ticaret A.Ş.'de Dış Ticaret Pazar Araştırma Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1993 yılında tekrar akademik hayata dönen Öztürk 1993-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Muhasebe Finansman Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 yılından beri Yedi Tepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Öztürk, aynı üniversitede 2003-2006 yılları arasında Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkan Yardımcılığı ve 2000-2006 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) ve Büyük Klüp üyesidir. Tülay Yazar Öztürk, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.