Genel Kurul 2011

Genel Kurul 2011

2011 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
İNDİR
Genel Kurul'a Katılım Prosedürü ve Vekaletname
İNDİR
2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
İNDİR
2011 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
İNDİR
2011 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi
İNDİR
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 2011
İNDİR
Ana Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
İNDİR
Ana Sözleşme Tadil Metni (Gerekçeli)
İNDİR
2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İNDİR
Hazirun Cetveli 2011
İNDİR