Genel Kurul 2008

Genel Kurul 2008

2008 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
İNDİR
Genel Kurula Katılım Prosedürü ve Vekaletname Örneği
İNDİR
2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
İNDİR
2008 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
İNDİR
2008 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi
İNDİR
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İNDİR
2008 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İNDİR