SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 19, 2013
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi İletişim Bilgileri Değişikliği

 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
 
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Biriminin Telefon Numaraları değişmiştir. Yeni telefon numaraları aşağıdaki gibidir:
 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. 
 
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Birimi
 
Tel: +90 216 554 0384 
      +90 216 554 0385
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.