SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 19, 2013
Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.02.2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X, No:22 Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.