SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mayıs 15, 2013
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

 

  
Nakit Kar Payı Ödeme ŞekliPeşin

Pay Grup Bilgileri1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC000140,05000000,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC000220,05000000,0500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013


   EK AÇIKLAMALAR:


Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.809.134,20-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 3.549.995,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 28.284.916,76-TL birinci temettü ve 2.765.083,24-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu ve Nakit Kar Payı dağıtımına 31.05.2013 tarihinde başlanması 15.05.2013 tarihinde yapılan 2012 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 6 maddesi gereği onaylanmıştır ve toplantı tutanağına kaydedilmiştir. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya için tıklayınız.