SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Nisan 16, 2015
Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Sonucu  ...devamı

 

 

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2015 [SELEC] 16.04.2015 17:53:51

http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

 

Adres

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon

216 - 5540554

Faks

216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Genel Kurul Sonuç Bildirimi


 

 

 

Genel Kurul Türü

Olağan

Tarihi ve Saati

16.04.2015 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2014

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2014

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-Toplantı Divan Başkanı olarak Mustafa Sonay Gürgen belirlendi.
-2014 Yılı Konsolide Finansal Tabloları, Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mustafa Keleş'in atanması onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara 37.881.000TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Mayıs 2015 günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
-2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırı 2,5 milyon TL olarak belirlendi.
- Kar dağıtım politikası değişiklik önerisi kabul edildi.
-Yönetim kurulu üyeleri olarak, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen , Mehmet Yılmaz , Nazım Karpuzcu , İbrahim Haluk Öğütçü , Ali Akcan , Mustafa Keleş , Üzeyir Baysal , Reşit Keskin ve Tülay Yazar Öztürk belirlendi.
-2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlendi.
- TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlendi.
-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayırhttp://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

 

 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet


 

 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Peşin

 

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

B Grubu,SELEC(Eski),TRESLEC00014

0,0610000

0,0518500

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESLEC00022

0,0610000

0,0610000

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

06.05.2015


 

 

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır

 

 

 

Dosyayı indirmek için pdf iconu'na tıklayınız : 

Dosyayı indirmek için pdf iconu'na tıklayınız : 

Dosyayı indirmek için pdf iconu'na tıklayınız : 

 

 http://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Sonucu BildirimiYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.