SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Şubat 12, 2016
14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

 

1

ALİ AKCAN

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.02.2016 16:02:03

 

2

MUSTAFA SONAY GÜRGEN

GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

12.02.2016 16:06:25

 


  

 

 

 

Mali Tablonun Hesap Dönemi

:

01.01.2015-31.12.2015

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

Büyük Mükellefler V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

2015/4. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

12.02.2016


  EK AÇIKLAMALAR:


1. Ekte yer alan  Şirketimiz'in 01.01.2015-31.12.2015 dönemi gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasaları Mevzuatına göredüzenlenmemiştir.
2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici  vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.