SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mart 10, 2016
Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

 

1

MUSTAFA SONAY GÜRGEN

GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK. VEKİLİ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

10.03.2016 15:19:45

 

2

ALİ AKCAN

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

10.03.2016 15:21:55

 


  

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Kuşbakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540554 F:216 - 5540569

E-posta adresi

:

investorrelations@selcukecza.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:

T:216 - 5540581 F:216 - 5540517

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Bağımsız Denetçi Seçimi


  AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 10.03.2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,  Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.