SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Yönetim Kurulu Kararı Gereği Görev Dağılımı

Açıklanacak Özel Durum:
(29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Görev Taksimi)

29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen kararlar alınmış ve görev taksimi yapılmıştır:

1) 21 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl müddet için seçilenler kendi aralarında toplanarak Yönetim Kurulu Başkanlığı' na Sayın Ahmet KELEŞOĞLU' nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğe Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN' in, Genel Müdür Yardımcılıklarına Sayın Mehmet YILMAZ ve Sayın İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ'nün, Mali İşler Koordinatörlüğüne Sayın Ali AKCAN'ın , SPK'nın Seri: X, No: 22 sayılı tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine, Sayın Nazım KARPUZCU ile Sayın Nilgün AKSEL'in seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; yönetim kurulu üyesi İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ ve Ali AKCAN ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürü Kürşad DUMAN'ın seçilmelerine,
ve bu kararın ivedilikle tescil ve ilan edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.