SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'nin 31.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. 31.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu olarak yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine;

2. Şirket ana sözleşmesinin 31.05.2012 tarihinde tadil edilen 10/6. maddesine göre;

Denetimden Sorumlu Komitenin:

1. Üzeyir Baysal (Başkan - Bağımsız)
2. Tülay Yazar Öztürk (Üye-Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesinin:

1. Tülay Yazar Öztürk (Başkan - Bağımsız)
2. Nazım Karpuzcu (Üye-İcracı Olmayan)

Aday Gösterme Komitesinin:

1. Reşit Keskin (Başkan - Bağımsız)
2. Mehmet Yılmaz (Üye - İcracı)

Riskin Erken Saptanması Komitesinin:

1. Üzeyir Baysal (Başkan - Bağımsız)
2. İbrahim Haluk Öğütçü (Üye - İcracı)

Ücret Komitesinin:

1. Reşit Keskin (Başkan - Bağımsız)
2.Ali Akcan (Üye - İcracı)

olarak oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.