SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., konsolide anlamda satışlarımız ve mali tablolarımız açısından önemli bir konuma sahiptir.

Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., konsolide anlamda satışlarımız ve mali tablolarımız açısından önemli bir konuma sahiptir. Ana şirket konumuda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere İMKB'ye de gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak, yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza Deposu tarafından geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilen 01/01-30/06/2008 dönemine ait gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Ekli dosya için tıklayınız.