SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yükümlülüğünden Muafiyet Tanınması

(Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yükümlülüğünden Muafiyet Tanınması)

Şirketimiz tarafından 22.04.2009 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından 22.04.2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna Çağrı Yoluyla Hisse Toplanmasına ilişkin Muafiyet başvurusunda bulunulduğu kamuoyuna duyurulmuştur.

Vakfın başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca alınan 2009/23 sayılı kararla; Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, hakim ortağı konumundaki Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin sermayesinin % 51'ini temsil eden hisse senetlerinin Ahmet ve Nezahat KELEŞOĞLU Vakfı (Vakıf) tarafından devralınması ile Vakıf'ın Şirket'teki dolaylı pay sahipliği oranının % 41,50'ye ulaşmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca ortaya çıkan; Şirketimizin diğer ortaklarına ait hisselerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünden, aynı maddede yer alan "Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabına rağmen, ortaklığın sermaye dağılımı gereğince, yönetim hakimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması" hükmü kapsamında muafiyet tanınmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.