SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ : 20/04/2010 Saat : 16.30

KARAR NO : 2010/17

TOPLANTI YERİ : Şirket merkezi.

KATILANLAR : Ahmet KELEŞOĞLU, Mustafa Sonay GÜRGEN, Nazım KARPUZCU, Mehmet YILMAZ, İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ, Ali AKCAN, Nilgün AKSEL

GÜNDEM : Sermaye Artırımı Kararı

Şirketimizin 517.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000-TL olarak belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere;

1. 20/04/2010 tarihli Genel Kurul'da onaylandığı şekilde, 2009 yılı dağıtılabilir karının, çıkarılmış sermayenin %15,44'üne karşılık gelen 79.912.611,70- TL'lik kısmının bedelsiz hisse şeklinde kar payı olarak dağıtılması,

2. a) Olağanüstü yedekler hesabından 23.390.824,49 -TL
b) Özel fonlar hesabından 196.563,81-TL olmak üzere,

çıkarılmış sermayenin %4,56'sına tekabül eden 23.587.388,30 TL'nin iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, toplam %20 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılarak 103.500.000-TL artırılmasına, artırılan sermaye karşılığında:

- 51.750.000,-TL olan Nama yazılı A Grubu paylar için 10.350.000-TL
- 465.750.000.-TL olan Hamiline yazılı B Grubu paylar için 93.150.000-TL

tutarında bedelsiz pay ihraç edilerek, Şirket çıkarılmış sermayesinin toplam 621.000.000-TL'ye yükseltilmesine; söz konusu artırım karşılığı ihraç edilecek payların kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına; Kurul'un kayda işlemini takiben, artışa ilişkin hisselerin pay sahiplerine 31 Mayıs 2010 tarihinde dağıtılmasına OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.