SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Kuruluşu

Şirketimiz, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 45.000.-TL nominal değerli hisse ile %90 oranında pay sahibi olduğu, Şirketimizin %99.99 oranında bağlı ortaklığı durumunda bulunan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş'nin ise 4.997.-TL nominal değerli hisse ile %9.99 oranında pay sahibi olduğu, Nusratiye Mah. 5026 Sok. N:5 Mersin adresinde mukim toplam 50.000.-TL sermayeli Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşu için gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu Ecza depoculuğu ile birlikte her türlü ilaç ve müstahzarların, sıhhi malzemelerin ihracatı ve ithalatı olup; dış ticaret faaliyetlerini yoğunlukla serbest bölgeler üzerinden gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.