SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Ana Sözleşme Değişikliği

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/014 nolu kararı ile hazırlanan Şirket Ana Sözleşme Değişiklikleri için tadil tasarısı hazırlanmıştır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygunluk ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından izin alınmak üzere gerekli başvurular yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1055 sayı ve 3662 nl. yazı ile uygun görülen Ana Sözleşme Değişikliklerimize, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 11.04.2013 tarih, 67300147/431.02-2244-460014-4164 sayı ve 2880 nl. yazı ile izin verilmiştir. Ekte yer alan ana sözleşme tadil tasarısı 15.05.2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya için tıklayınız.