SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin halka arzı sırasında imzalanan izahnamenin "VIII. Grup Hakkında bilgiler" bölümünün 12.inci kısmında ve yayınlanan sirkülerin "8. Yatırımcıların Karar Verme Sürecinde Etkili Olabilecek Diğer Bilgiler" kısmında belirtildiği üzere, Şirketimiz yönetim kurulu 26.05.2006 tarih ve 2006/016. sayılı kararı ile, Şirketimizin, iştiraklerinden As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'deki diğer büyük hissedar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin 7.988.989 YTL nominal bedelli (% 19,9975) hisselerinden nominal 7.998.000 YTL'lık kısmının (% 19,995) satın alınmasına, devir fiyatının beher 1 YTL'lık hisse için 5,45 YTL'sından 43.589.100 YTL olmasına, bu bedelin 21.794.550 YTL'sının 23.08.2006 tarihinde ödenmesine, 21.794.550 YTL'sının 21.11.2006 tarihinde ödenmesine, devrin bugün itibariyle yapılmasına karar vermiş ve bahsi geçen devir işlemi bugün itibariyle sonuçlanmıştır. Bu suretle Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve San. A.Ş.'nin As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'ndeki iştirak payı % 99,995'e ulaşmıştır.