SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin 26 Mart 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere hazırlanan 2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanmasına, Ek:1'de yer alan gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Mayıs 2008 Pazartesi günü saat 14:00'da Mahir İz Caddesi, No:43, 34662, Altunizade İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, 2007 yılı karına ilişkin olarak Ek 2'de yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde ilgili yasal yükümlülüklerin düşülmesi, bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karının %39,8'ine tekabül edecek şekilde 1 YTL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt olarak %12 oranında 0,12 YTL, net olarak %10,20 oranında 0,102 YTL olmak üzere toplam 62.100.000 YTL nakit temettü dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Gündem ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmaktadır.

Kar dağıtım tablosu için tıklayınız.

Gündem tablosu için tıklayınız.