SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 23.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 23.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun 23.11.2006 tarihli toplantısında, Konya'da bir şube açılmasına ve açılacak şubenin unvanının Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Alaaddin Şubesi olmasına karar verilmiştir. Mevzuat gereğince alınması gereken izinler alındıktan sonra şubenin faaliyete geçişi hususunda ayrıca açıklama yapılacaktır.