SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin halka arzı sırasında imzalanan izahnamenin "VIII. Grup Hakkında Bilgiler" bölümünün 12'inci kısmında ve yayınlanan sirkülerin "8. Yatırımcıların Karar Verme Sürecinde Etkili Olabilecek Diğer Bilgiler" kısmında belirtildiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulunca şirketimiz iştiraki olan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'deki diğer büyük hissedar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin 7.988.989 YTL nominal bedelli (%19,9975) hisselerinin nominal 7.998.000 YTL'lik kısmının (%19,995) 43.589.100 YTL'ye satın alınmasına karar verilmişti. Devir bedelinin 21.794.550 YTL tutarındaki ikinci ve son taksidi 21.11.2006 tarihinde ödenmiş olup, şirketimizin söz konusu devir işleminden herhangi bir borcu kalmamıştır."