SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz yönetim kurulunca, Karaman'da Konya merkez şubeye bağlı olmak üzere bölge deposu niteliğinde yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir. Sözkonusu şube ile Selçuk ve As Ecza depolarının toplam şube sayısı 101'e ulaşmış olacaktır. Gerekli izinlerin alınmasını takiben şubenin faaliyet geçmesi hususu ayrı bir özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.