SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı ortaklığımız As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunca Eskişehir şubesine bağlı olarak Bursa Elmasbahçeler Şubesi açılmasına karar verilmiştir. Mevzuat gereğince alınması gereken izinler alındıktan sonra, şube faaliyete geçtiğinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."