SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 16.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 16.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

%99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu tarafından, bölgesel depo niteliğindeki Basın Sitesi Şubesinin kapatılmasına, bu şube ilgili faaliyetlerin ana depo mahiyetindeki As İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Söz konusu şubenin kapatılmasından sonra Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin toplam şube sayıları 100 olmaktadır.