SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 13.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 13.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermayesinde %99.99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., konsolide anlamda satışlarımız ve mali tablolarımız açısından önemli bir konuma sahiptir. Ana şirket konumuda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere İMKB'ye de gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak, yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza Deposu tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu ekte ve internet sitemizde Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin gelir tablosu ile birlikte yayınlanmaktadır.