SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 12.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 12.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.02.2007 tarih ve 2007/03 sayılı toplantısında, şirketimizin tabi olduğu 'Esas Sermaye Sistemi'nden 'Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçilebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:7 tebliği uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı "6.", "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı "7.", "Hisse Senedinin Satış ve Devri" başlıklı "8.", "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı "14." ve "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı "20." maddelerinin tadilleri hususunda onay ve kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 YTL olarak tespit edilmesi konusunda izin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.