SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. % 99,99 oranında hissesine sahip olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. tarafından, Konya'da ana depo niteliğinde bir şube açılması kararlaştırıldığı hususu 21.03.2007 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. As Ecza Konya Şubesi 11.06.2007 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. Bu şube ile birlikte, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin toplam şube sayısı, 27'si ana depo, 73'ü bölge depo niteliğinde olmak üzere 100'e ulaşmıştır.