SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 10.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 10.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SPK'nın halka arz başvurumuza ilişkin 13.04.2006 tarih ve 18/421 sayılı toplantısında alınan ve Kurul'un 2006/17 sayılı haftalık bülteninde duyurulan kararı çerçevesinde; şirketimizin satış hacmi ve karlılığını etkileyebilecek nitelikteki ilaç fiyat değişimleri hakkında Seri:VIII, No:39 Tebliği çerçevesinde açıklama yapılması gerektiği bildirilmişti.

T.C. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Web Sitesinde yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde kurulmuş olan fiyat değerlendirme komisyonunun 10 Haziran 2008 tarihli olağanüstü toplantısında, ilaç fiyatlarının belirlenmesine baz teşkil eden ve 1,7280 YTL olarak uygulanmakta olan dönemsel Avro değerinin 1,8144 YTL olarak belirlendiği duyurulmuştur. Söz konusu artış ilaç fiyatlarında ortalama %5'lik bir artışa karşılık gelmektedir. Yeni fiyatların 28 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulmuşur.