SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 08.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 08.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz ve şirketimizin SPK mevzuatına göre düzenlenen mali tablolarında bağlı ortaklık olarak konsolidasyona tabi olan As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere İMKB'ye de gönderilen gelir tablosunun 'solo' nitelikte olduğu dikkate alınarak, yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından kurumlar geçici vergisi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01-30.06.2007 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.'nin geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu ekte Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin gelir tablosu ile birlikte yayınlanmaktadır.