SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 06.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 06.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Bazı basın ve yayın organlarında şirketimizin Taşyapı ile birlikte bir arsa alımıyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu arsada bir ortaklığı yoktur ve sözkonusu arsanın ortağı konumunda olan Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.'de iştiraki bulunmamaktadır.